fresh2o.nl

Alles wat leeft bevat water. Ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water. Het Nederlandse drinkwater is één van het best gezuiverde, in vergelijking met andere landen. Desondanks bevat ons drinkwater nog veel andere belastende stoffen, zoals zware metalen als nitraat en lood, maar ook chloor, fluor, kalk, pesticiden en reststoffen van allerlei soorten medicijnen. En omdat het aanbevolen is om twee liter water per dag te drinken, is het heel mooi om het gezuiverde drinkwater, nog meer te zuiveren, met een  waterfiltersysteem. Zo worden deze stoffen (99,99 procent van de vervuilende stoffen) uit het water gefilterd, nemen we wél de nuttige stoffen uit het water op (het water word gemineraliseerd en gevitaliseerd), word ons lichaam beter gevoed en kunnen we afvalstoffen efficiënter afvoeren. Ook verspillen we minder plastic doordat we geen plastic flessen gebruiken voor bronwater (die soms ook microplastic bevatten die we opdrinken). Deze waterfilters zijn gemaakt van ABS, die geen schadelijke stoffen afgeven.

Natuurlijk bronwater, zoals wij dat kennen, ontstaat doordat regenwater langzaam door diverse bodemlagen sijpelt. Hierdoor wordt het water gefilterd, neemt het belangrijke mineralen en sporenelementen op en wordt het in rivieren gevitaliseerd. Dit waterfiltersysteem bootst dit proces na.